CILJI PROJEKTA
zagotoviti dostop do kakovostve pitne vode za
25.114 ljudi iz občin Sodražica – Ribnica – Kočevje

CILJI PROJEKTA
zagotoviti dostop do kakovostve pitne vode za
25.114 ljudi iz občin Sodražica – Ribnica – Kočevje

CILJI PROJEKTA
zagotoviti dostop do kakovostve pitne vode za
25.114 ljudi iz občin Sodražica – Ribnica – Kočevje

CILJI PROJEKTA
zagotoviti dostop do kakovostve pitne vode za
25.114 ljudi iz občin Sodražica – Ribnica – Kočevje

Obvestila in novice

V začetku novega leta so bili izvajalci del zaradi zimskih razmer z nizkimi temperaturami in sneženjem primorani začasno ustaviti gradbena dela na projektu Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje. Projekt obsega nadgradnjo vodovodnega omrežja in izgradnjo treh...

Dela za izgradnjo vodovoda SORIKO se nadaljujejo tudi v decembru. Predvidena zaključna dela na odsekih v občinah Sodražica in Ribnica, kjer so že vgradili nove cevovode, zaradi nizkih temperatur potekajo nekoliko počasneje, kot so načrtovali. Zimske temperature najbolj ovirajo asfaltna...

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, ki pomeni nadgradnjo vodovodnega omrežja in izgradnjo treh novih naprav za pripravo pitne vode, je v polnem zamahu. Od pomladi, ko so po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta začeli z gradbenimi deli, je...

Na lokalni radijski postaji Univox je bila konec maja objavljena prva radijska oddaja v sklopu šestih za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. V oddaji je kot gost nastopil...

Ob začetku izvajanja del na projektu Oskrba s pitno vod na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje so vsa gospodinjstva sodelujočih občin prejela zloženko, v kateri so predstavljene splošne informacije o projektu, njegovem namenu, obsegu predvidenih del in ciljih, ki jih s projektom...

20.01.2017
13.12.2016
24.11.2016
06.06.2016
24.05.2016

Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je partnerski projekt treh občin, Občine Kočevje, Občine Sodražica in Občine Ribnica. Namen projekta je zagotavljanje zanesljive oskrbe prebivalcev teh treh občin z varno in zdravo pitno vodo.

Uresničitev projekta bo v občinah Sodražica, Ribnica in Kočevje zagotovila zanesljivo oskrbo z varno in zdravo pitno vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.