Povezave

Občina Kočevje: www.kocevje.si

Občina Ribnica: www.ribnica.si

Občina Sodražica: www.sodrazica.si

Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost: www.hydrovod.si

EU skladi: www.eu-skladi.si

Ministrstvo RS za okolje in prostor: www.mop.gov.si

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: www.svrk.gov.si